JÄLKI15032020

[Näyttelytiedote]
Taidekeskus Ahjo, Joensuu, 15.–29.3.2020

Jani Petteri Virran installaatio ja performanssi JÄLKI15032020 käsittelee taiteilijan omakuvaa ja ruumiillisuutta. Se pyrkii avaamaan taiteilijan henkilökohtaisen kokemuksen ja toiminnan kautta väyliä kohtaamisille, jotka ruumiillisten tuntemusten myötä muodostuvat konkreettisiksi.

Virran tulkinnan mukaan ympäristön ja ruumiiden ero on ”näkö”kulmassa. Itsestään tietoisena Taiteilijana hän voi kuvitella leikkivänsä (olemattoman) rajan molemmalla puolella, vaikka itsestään tietoisena ihmisenä hän havaitsee välähdyksenomaisesti itseriittoisuuden parodisen olemuksen. Virta ei silti (vielä) halua kahlita Taiteilijaa, vaan uskoo hänen olevan enimmäkseen harmiton hullu, joka omalla kehollisella/ruumiina olemisellaan voi avata ymmärrystä keskenään erilaisten ruumiillisuuksien välillä. Tai jotain.

Taiteilijuuden käsite, sen kyseenalaistaminen ja uudelleentoistaminen, on aina mukana Jani Petteri Virran töissä – etenkin hänen performanssitaiteessaan. Hän suhtautuu kaiholla romanttiseen taiteilijanerouteen, ja hänen ratkaisunsa oman kaihonsa/halunsa ja järkensä kertoman todellisuuden ristipaineeseen on tehdä teoksia mahdollisimman tosissaan. Kun tosissaan tekeminen ylittää osaamisen rajan, syntyy hetkiä, jolloin välittyy ”puhdas” tunne – tunne, jonka koomisuuden tiedostaa sekä taiteilija että vastaanottaja (vaikkakaan hän ei välttämättä halua tietää, kuinka koomiselta hänen työnsä toisesta ihmisestä tuntuu). Niissä hetkissä syntyy positiivisia kohtaamisia.

Vuonna 2018 alkaneessa prosessissaan JÄLKI Virta käsittelee taiteen välinein ruumiiden liikettä ja kulkua ruumiiden kansoittamassa maailmassa jälkeen jonkin (post something). JÄLKI asettuu maailmaa kohti koko painollaan ja pyrkii kokemaan kaikki ruumiit tasa-arvoisina tai vähintäänkin löytämään yhteyden niistä jokaiseen – oli kyse sitten ihmis-, eläin-, kasvi-, kivi- tai koneruumiista. JÄLKI ei halua olla post – tapahtumisen jälkeen pystytetty tolppa – vaan tapahtumasta elimellisesti jäänyt uurre tai läiskä, ei ainoastaan muistutus historiasta vaan osa historiaa. Taidekeskus Ahjoon suunniteltu, mutta nyt virtuaalisesti esillä oleva JÄLKI15032020 rakentuu ja purkaantuu näyttelypäivien myötä.


15.3.2020, klo 12
klo 14.40
17.3.2020, klo 11
klo 14.40
18.3.2020, klo 11.45
klo 13.40
19.3.2020, klo 14.40
20.3.2020, klo 11.35
klo 15.30
21.3.2020, klo 14.30
22.3.2020, klo 13.15
(taustan tahaton musiikki: Chi Bulico)
24.3.2020, klo 13.30
klo 15.02
(taustan tarkoituksellinen musiikki: Ville Leinonen & Valumo)
klo 15.36
(en kirjoita, mikä tämän tahaton taustamusiikki on, sillä kun kirjoitin, ohjelma laittoi videon äänettömäksi)
25.3.2020, klo 15.53
(taustamusiikit tahattomia)
Aukioloajan jälkeiset ekstrat: klo 02.10
26.3.2020, klo 14.55
klo 15.50
(taustamusiikki tahaton)
27.3.2020, klo 14.50
28.3.2020, klo 14.10
29.3.2020, klo 15.3.2020
klo 15.00
(päässä soiva musiikki on tarkoituksellinen)